Pomysłodawcą projektu wzmocnienia turystyki konnej na Kociewiu KOCIEWIE NA 4 KOPYTA jest Turystyczne Stowarzyszenie Gmin Kociewsko-Borowiackich BÓR. To z inicjatywy tej organizacji od 2008 roku organizowane są spotkania warsztatowe, konferencje dotyczące turystyki jeździeckiej.

Dzięki współdziałaniu samorządów różnych szczebli, Administracji Lasów Państwowych, Turystycznego Stowarzyszenia Gmin Kociewsko-Borowiackich BÓR, Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE i przede wszystkim osób oferujących turystykę konną oraz zainteresowanych jej rozwojem udało się pomysł stworzenia na obszarze Kociewia sieci znakowanych szlaków jeździeckich wprowadzić w życie.
Niezbędnym okazała się dofinansowanie Projektu z różnych źródeł: Samorządu Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Szlaki konne funkcjonować będą wraz z niezbędnym systemem:

  • oznakowania i promocji – tablice informacyjne, mapy, przewodniki, strona internetowa;
  • punktów infrastruktury turystycznej PITSTOPY® - popasy, koniowiązy, wodopoje;
  • rowerowych tras spacerowych w bezpośrednich okolicach miast, miejscowości letniskowych oraz na Nizinie Walichnowskiej;
  • ośrodków jazdy konnej połączonych z usługami dla turystów – noclegi, gastronomia, rozrywka;
  • wyprowadzenia tras poza obszar Kociewia - Trójmiasto, Kaszuby, Bory Tucholskie;
  • imprez i wydarzeń jeździeckich – nauka jazdy, rajdy konne, zawody oraz zajęcia psychofizyczne.

Koordynatorem projektu jest Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE, która zamierza kontynuować jego realizację we współpracy z: właścicielami ośrodków konnych, administracją leśną, Lokalną Grupą Działania WSTĘGA KOCIEWIA, Lokalną Grupą Działania CHATA KOCIEWIA, Lokalna Grupą Działania GMINY POWIATU ŚWIECKIEGO oraz wszystkimi samorządami terenów objętych programem.