Muzeum Diecezjalne w Pelplinie

Skarbnica architektury i sztuki sakralnej z m.in. wyjątkową rzeźbą Madonny szafkowej z wsi Klonówka. Biblioteka przechowuje setki cennych inkunabułów.
Perłą w koronie jest jedyny egzemplarz w Polsce (jeden z 48 zachowanych na świecie) niezwykły wolumin Biblii Gutenberga z lat 1452-1455.

Muzeum Diecezjalne
ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin
tel. 58 536 12 21
www.muzeum.diecezja.org