Centrum Kultury Kociewskiej w Lalkowych

Z rozmów i wywiadów przeprowadzonych wśród mieszkańców miejscowości Lalkowy wynikła potrzeba powstania miejsca, które całkowicie poświęcone zostałoby popularyzacji i pielęgnowaniu tożsamości mieszkańców Kociewia. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców powstał projekt „Przebudowa dawnej Kuźni w Lalkowych na Centrum Kultury Kociewskiej wraz z zagospodarowaniem terenu etap I” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Kuźnia wymagała gruntownej przebudowy, gdyż jej stan techniczny nie pozwalał na pełnienie funkcji użyteczności publicznej. Swoim kształtem jednak zachowała najważniejsze elementy starej kuźni kociewskiej. Obszar przy budynku był nieużytkiem porośniętym trawą i dziką roślinnością.

Przebudowana kuźnia oraz zagospodarowany wokół teren służyć będzie jako miejsce wystawienniczo-kulturowe starych maszyn, obrazów, urządzeń.

Centrum Kultury Kociewskiej w Lalkowych
Urząd Gminy Smętowo Graniczne
telefon: 58 561 90 33
www.kuznia.smetowograniczne.pl